Υπέρβαση καθαρών εσόδων κατά 4,8 δισ. ευρώ στο επτάμηνο δείχνουν τα νεότερα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμου. ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ έχουν φέρει στο ταμείο σχεδόν 3,5 δις ευρώ παραπάνω σε σχέση να όσα είχαν υπολογιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Μέρος της υπέρβασης οφείλεται στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δόσεων.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.703 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.803 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα του επταμήνου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τον μήνα Ιούλιο: (α) από την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFA’s, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2022 και (β) από την υπέρβαση κατά 636 εκατ. ευρώ της πρόβλεψης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.
 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.852 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.562 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου.
 
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:
 
Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 30.148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.221 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται: στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.
 
Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

•​Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 11.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ.
•​Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευρώ.
•​Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.904 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι…