Οικονομια

Ποια μέτρα ισχύουν τώρα για τις συντάξεις – Ένα μάτι στην τρέχουσα κατάσταση

Το ποσοστό αύξησης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 3% έως 4%. Ωστόσο, θα υπάρξει επίσης μια διορθωτική αύξηση μεταξύ 0,3% έως 0,4% για το 2022, η οποία θα ανακοινωθεί προς τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2023 στους συνταξιούχους.

Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα κάποιους συνταξιούχους να επωφεληθούν, ενώ άλλοι θα ανήκουν στην κατηγορία των χαμένων: Οι κερδισμένοι από αυτές τις αυξήσεις είναι εκείνοι που έχουν αρνητική, μηδενική ή μικρή προσωπική διαφορά στο ποσό της σύνταξής τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκφραση “μικρή προσωπική διαφορά” αναφέρεται στην κατάσταση όπου οι συνταξιούχοι θα λάβουν μικρότερη αύξηση από το ποσοστό του 3,4% ή 4% που έχει οριστεί.

Στην κατηγορία των χαμένων συναντούνται επίσης 1.200.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη και δεν θα λάβουν καμία αύξηση.

Τα ψηφισμένα μέτρα:

– Νέες αυξήσεις συντάξεων: 1 η /1/2024

– Αύξηση στην τσέπη: 2.100.000 συνταξιούχοι

– Ποσοστό αύξησης: 3% – 4%

– Διορθωτική αύξηση 2022: 0,3% – 0,4%

– Θα φανεί: Τέλη Δεκεμβρίου 2023

Κερδισμένοι/ωφελημένοι:

– Αρνητική, μηδενική ή μικρή: Προσωπική διαφορά

– Συνταξιοδότηση: Μετά 13/5/2016

Χαμένοι/αδικημένοι:

– 550.000 συνταξιούχοι: Μεγάλη προσωπική διαφορά

– 1.200.000 επικουρικές: Καμία αύξηση


free photo pexels