Οικονομια

Νέα μείωση στα τιμολόγια από την ΔΕΗ για τον μήνα Ιούνιο

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια μικρή μείωση στα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο, μειώνοντας το κόστος από 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα σε 15,5 σεντς. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές επιδοτήσεις που ισχύουν για τον Ιούνιο και ανέρχονται σε 1,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, η τελική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές καθορίζεται στα 14 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Πιο συγκεκριμένα, για τον Ιούνιο, το τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς για κατανάλωση άνω των 500 κιλοβατώρων. Για τη νυχτερινή χρήση του ρεύματος, η χρέωση θα είναι 11,4 σεντς.


free photo pexels