Τρία εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας εξασφάλισε ο Δήμος Κορινθίων.

Τρία εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση και αποκατάσταση σημαντικών για τις παραγωγικές τάξεις αγροτικών οδικών αρτηριών, εξασφάλισε ο δήμος Κορινθίων αξιοποιώντας τις ενεργές προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων και απαντώντας σε ένα καίριο αίτημα των παραγωγών του Δήμου.

Η αγροτική οδοποιία στους περιφερειακούς Δήμους παραμένει πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άμεση πρόσβαση στις μονάδες παραγωγής.

Τα τρία εκατομμύρια που εξασφάλισε ο Δήμος Κορίνθου αφορούν τις οδικές αρτηρίες «Σπαθοβούνι – Μαψός», «Άγιος Ιωάννης Χιλιομόδι» και Αμόνι – Καλογερολίμανο – Ε.Ο Επιδαύρου», προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα στην Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  τον Μάρτιο του 2022. Οι αιτήσεις στήριξης εγκρίθηκαν και πλέον οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου είναι έτοιμες να εκτελέσουν τα έργα.

Αναλυτικά τα έργα αφορούν:

Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου

Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 ευρώ

Η Προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο υποδομής, αντικείμενο του οποίου είναι η ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 4,09 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων. Ο δρόμος αυτός θα επιτρέπει επίσης την υλοποίηση  σχεδίων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιών στο Αμόνι.

Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. Κορίνθου – Επιδαύρου

Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 ευρώ

Η Προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο υποδομής, αντικείμενο του οποίου είναι η ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 2,09 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Σοφικού του Δήμου Κορινθίων.

Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό

Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 ευρώ

Η Προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο υποδομής, αντικείμενο του οποίου είναι η ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 3,06…